Hem » Featured, Vanliga-frågor

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Inlagd av på 7 februari, 2020 – 09:30Ingen kommentar

Äger jag min lägenhet?
Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får betala för en lägenhet idag. Men faktum är att den fysiska lägenheten äger bostadsrättsföreningen.

Dispositionsrätten är en rätt att förfoga över lägenheten, inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Vi äger och förvaltar våra bostäder gemensamt. Som medlemmar i föreningen svarar vi kollektivt för föreningens lån t ex.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i föreningens stadgar och Bostadsrättslagen.

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Bostadsrätten behåller eller ökar sitt värde bland annat beroende på hur bra din förening fungerar.  Kanske skulle föreningen fungera ännu bättre med fler engagerade medlemmar? Hör av dig till styrelsen på styrelse[snabela]karolinerna.se om du känner att du skulle kunna bidra till ett ännu bättre fungerande Karolinerna!