Hem » Headline

Markarbeten

Inlagd av på 1 april, 2011 – 12:24Ingen kommentar

Vår fastighetsförvaltare, Birkagårdens Fastighetsförvaltning AB, har inspekterat fasaderna och konstaterat att vatten rinner in mot fasaderna på flera ställen. Detta riskerar att skada våra fastigheter och för att undvika detta har vi beslutat att ta in en markanläggningsentreprenör för att åtgärda felen.

I stora drag kommer arbetet innebära:

  • Laga putsskador i sockel
  • Lägga om rännor
  • Lägga om plattor hela ytan mot lokalen
  • Lägga om plattor mot del av yta med bakfall
  • Asfaltering av yta mot bakfall