Hem » Soprum och pappersåtervinning

Soprum och pappersåtervinning

Sopor

Sopnedkast
Hushållssopor kastas i sopnedkasten som är anslutna till en sopsuganläggning. För att inte skada sopsuganläggningen är det viktigt att inga sopor med större mått än 300 mm i någon riktning kastas. Större föremål eller hårda föremål (träbitar och dylikt) skall läggas i fastighetens grovsoprum. Alla hushållssopor bör vara förpackade i tillslutna soppåsar.

Miljörummet – Grovsopor
Under Dec 2019 renoverade vi Grovsoprummet till ett Miljörum och detta är beläget i fastigheten Lidnersgatan 2-8. Ingången är på den östra kortsidan, därefter första dörren till vänster i cykelrummet.

I Miljörummet finns sortering för följande avfall:

Grovsopor är avfall som normalt uppkommer i hushåll men som inte kan lämnas i sopnedkastet och ej platsar in i övriga kategorier nedan.  (3 kärl finns för detta)
Plast här slängs rengjord plast (1 kärl)
Metall här slängs rengjord metall (1 kärl)
Ofärgat glas (1 kärl med flasklucka) 
Färgat Glas (1 kärl med flasklucka) 
El avfall (1st elbur) 
Det finns små boxar för Batterier, Ljuskällor samt Miljöfarligt avfall

Avfall från renovering lämnas på närmaste Återvinningscentral.
Ställ under inga omständigheter dina sopor i cykelrummet eller utanför huset!

Pappersåtervinning och Wellpapp
Tidningar och Wellpapp kan lämnas i de gröna lådorna som finns vid Lidnersgatan 2. Gå in i  cykelförrådet, rakt fram ser du de gröna behållarna. (obs! endast tidningspapper och wellpapp!).
WELLPAPP och därmed kartonger ska vara snyggt ihopvikta för att ta lite plats!

Om närmaste låda eller sopkärl är full/fullt, ställ inte dina tidningar eller sopor på marken utan var snäll och gå med dem till en annan låda eller till källsorteringen vid Hjalmar Söderbergs väg.

Övrig källsortering
För källsortering hänvisas till återvinningsstationen utanför matbutiken på Hjalmar Söderbergs väg.

Farligt avfall
Har du miljöfarligt avfall eller skrymmande avfall gör du bäst i att köra det själv till någon av Stockholms återvinningscentraler.

Läs mer om återvinning och källsortering på Stockholm stads hemsida.

Vart kan jag slänga julgranen? 

Julgranen kan lämnas på Lidnersplan vid lekparken.. Här kan du läsa om alla andra ställen du kan lämna granen enligt Stockholm stad.