Hem » Ordningsregler

Ordningsregler

För allas trevnad ber vi dig:

 • Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • Visa hänsyn till grannar så att ljud ej är störande mellan 22.00 och 07.00. Tänk på att huset är gammalt, väggar och golv inte är anpassade för att dämpa ljud från moderna ljudanläggningar.
 • Kontakta alltid fastighetsförvaltaren och meddela grannarna om du ämnar genomföra större renoveringar. Det är inte tillåtet att utföra renoveringsarbeten som medför störande ljud mellan 20.00 och 08.00.
 • Endast parkera motorfordon på gårdarna vid flytt eller liknande. Nyckel till bommen finns att låna hos fastighetsförvaltaren. Du måste alltid stänga bommen efter avslutad transport.
 • Parkera cyklar i cykelställ utomhus eller i cykelförråden i källaren.
 • Ställa barnvagnar i barnvagnsförråd eller i din egen lägenhet.
 • Inte förvara några föremål i trapputrymmen. Detta för att minimera brandrisk och underlätta utrymning vid eventuell brand samt även för att underlätta städning av trapputrymmen.
 • Piska mattor och sängkläder vid piskställningarna. Du får inte skaka textiler från ditt fönster eller från din balkong.
 • Rasta husdjur utanför gården.
 • Endast sätta upp eventuella meddelanden på anslagstavlan vid porten.
 • Vara sparsam med förbrukningen av varmvatten. Användning av varmvatten är en av föreningens största utgiftsposter.
 • Förpacka soppåsar väl innan de kastas i sopnedkastet.
 • Vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till fastighetsförvaltaren.
 • Följa de föreskrifter som styrelsen och fastighetsförvaltaren meddelar.