Hem » Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har av föreningsstämman uppdragits att vara restriktiv med andrahandsupplåtelser. Man godkänner för närvarande:

  • Arbete eller studier på annan ort (tidsbegränsat)
  • Provboende som sambo (tidsbegränsat till 1 år som huvudregel)
  • Upplåtelse till nära släkting (förälder, syskon, barn)

Styrelsen ger endast tillstånd för ett år i taget.

Styrelsen godkänner inte andrahandsupplåtelse till juridisk person.

Föreningen tar ut 10% av ett prisbasbelopp som avgift vid andrahandsuthyrning.

Andrahandsuthyrningar hanteras av HSB. Fyll i Ansökan blankett HSB  och sänd den via mail till HSB : service.stockholm@hsb.se
eller skicka till:

HSB Stockholm
Kund- och Medlemsservice
112 84 Stockholm

Frågan om andrahandsupplåtelser hanteras av HSB på uppdrag av styrelsen, i regel i början av varje månad, dock ej under augusti månad.