Hem » Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur gör jag om jag får problem med ohyra?

Kontakta föreningens förvaltare och be dem om hjälp att kontakta föreningens saneringsfirma och försäkringsbolag. Enligt bostadsrättslagen är du skyldig att meddela fastighetsägaren om du upptäcker ohyra i din lägenhet; förvaltaren och styrelsen har tystnadsplikt. Nuförtiden kommer många skadedjursproblem av att människor reser i större utsträckning, sällan beror skadedjursproblem på andra faktorer.

Hur byter jag namn på dörr och anslag i trapphus?

Klistra eller tejpa aldrig några namnlappar på namntavlan i trapphuset. Kontakta Fastighetsskötsel AB. Ange nuvarande namn, önskat namn, adress och föreningens lägenhetsnummer. Föreningen tillåter endast namn som är registrerade som lägenhetsinnehavare.

Vilka är mina två lägenhetsnummer?

När föreningen startade 1938 fick varje lägenhet ett nummer, det numret används sedan dess i all dokumentation och alla administrativa datasystem för panter, avgifter, fonder och annan administration  i föreningen. Lägenhetsnumret står skrivet på bla. avgiftsavierna, överlåtelseavtal men också på övre dörrkarmen på utsidan av varje lägenhet. På tvåtusentalet bestämdes att Lantmäteriet i Sverige skulle dela ut unika nummer till varje svensk lägenhet, Lantmäteriet använde nya nummerserier. För vår förening är det tyvärr ekonomiskt ogenomförbart att ändra all numrering i dokument, avtal och administrativa datasystem till Lantmäteriets numrering, desvärre måste alltså alla medlemmar hålla reda på två numreringar av sina lägenheter. En tabell med översättningar mellan de båda lägenhetsnmrena finns uppsatt i varje trapphus bredvid entrén.

Pantförskrivningar
Se “Förvaltning” – “Mäklarinformation”.

Hur värms husen upp?
Våra fastigheter värms sedan slutet av 80-talet upp med fjärrvärme. Dessförinnan hade föreningen en oljeeldad värmepanna.

Hur öppnar jag bommen vid infarten till porten

Kontakta vår förvaltare Fastighetsskötsel AB i god tid, helst en vecka i förväg, och kom överens med dem om hur du kan få eller hämta en nyckel till bommen. Oftast är förvaltaren i huset på Onsdagar.

Får jag hyra ut i andra hand?
Styrelsen tillåter andrahandsupplåtelse inom vissa ramar. Läs mer under Medlemsinformation. Fyll därefter i blanketten på samma sida och sänd den till HSB.

Accepterar föreningen juridisk person som köpare?

Nej.

Godkänner föreningen delat ägande?

Ja, minsta ägarandel 10%

Hur hanterar jag returpapper?
Tidningar (men ej kartong och wellpapp) kan lämnas i de gröna lådorna som finns vid Lidnersgatan 2, bredvid Miljörummet. Om låda är full, ställ inte dina tidningar på marken.(obs! endast tidningspapper!).

Hur bokar jag övernattningslägenheten?
Du bokar övernattningslägenheten genom att kontakta Fastighetsservice använd webbformuläret för service anmälningar för att boka. Avbokningar får göras senast 7 dagar innan första övernattningsdagen. Betalning för hyreslägenheten sker till vårt Plusgironr 473 10-8 (Nordea), HSB Bostadsrätt Lidnersgatan 112 53 Stockholm

Hur beställer jag en internetanslutning?
Kontakta Ownit. www.ownit.se, huset ansluts med en fiber och varje lägenhet har tillgång till  100 mbit/s uppströms och 100mbit/nedströms.

Vem levererar kabeltv?
Boxer levererar digital och analog kabelteve via teveuttaget. Men om du inte trivs med Boxers utbud eller vill ha extra kanaler från Canal+ så kan du köpa dessa via Ownits internetanslutning, dvs. du kopplar teven både till kabelteveuttaget, men också till en dekoder som är kopplad till internetanslutningen.

Vilka förvaltar föreningens fastigheter?
Brf Karolinerna använder sig av Fastighetsskötsel AB för förvaltning. Detta from 1 Januari 2019 (tidigare SBC) 

Elektriciteten verkar ha försvunnit i hela huset?

Kontakta Fortum, http://www.fortum.se, de har mer information om strömavbrott. Strömavbrott i hela fastigheter kan även anmälas till telefon 020-44 11 00.

Torktumlaren i tvättstugan fungerar inte?

Gör en service anmälan hos föreningens förvaltare. Ange vilken tvättstuga och vilken av de båda torktumlarna som inte fungerar, datum och tid när du upptäckt felet och hur felet yttrar sig, t.ex. ange felmeddelande i teckenfönstret på manöverpanelen, ange om trumman inte snurrar,  ange om torktumlaren saknar värme, etc.

Har föreningen Garage eller parkeringsplatser?

Det inga speciella parkeringsplatser utan det är de vanliga med boendeparkering inom Stockholm stad.

Tar föreningen ut en överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift?

Ja. Enligt stadgar.

Har föreningen beslutat att utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten?

I årsredovisningen går att läsa om planerade underhåll.

Stambyttes fastigheten i samband med totalrenoveringen 1989-90?

Ja. VA-stammar, badrum, elstammar, tilläggsiolering av fasaderna, byte av fönster, byte till säkerhetsdörrar. Taket byttes även på en av de tre fastigheterna (Lidnersgatan 10). Dessutom gjordes anslutning till sopsugsystemet vid denna tid.

Stamspolning 2013 och 2018

April 2013 samt i Juni 2018 utfördes det spolning av avloppsstammarna och köksstammar.

Tak renovering 2012

Under 2012 byttes taken på alla föreningen hus förutom Lidnersgatan 10 då det gjordes 89-90. Men 10:an målades om.

Elabonnemang:
När du flyttar in bör du snarast välja en elleverantör som du tycker är lämplig. På http://elpriskollen.se kan du läsa mer om olika leverantörers priser, uppsägningstider, avtalstider och miljömärkningar av el. Till den leverantör du väljer ska du ange ditt anläggningsnummer, det finns angivet på en liten skylt på proppskåpet i hallen. Du kan senare under din boendetid välja att byta elleverantör om du inte är nöjd.

Fasaden. Vad gäller där?

Man får inte borra eller göra hål i fasaden då det kan läcka in vatten och förstöra större delar av fasaden. Inga blomkrukor får vara på utsidan av balkongen då det finns risk att de ramlar ner. Även långa sladdar till termometrar får inte hänga fritt det bör fästas i fönster bläcket. De kan skada fasaden på sikt då de tender att dras längre och längre ut  och dinglar fram och tillbaka med vinden, det skapar solfjädermönster i fasadputsen efter några år.

Byte av fläktsystem – 2007 – Är det kolfilter som gäller? 

Vi har fläktar i fläktrum som suger luften från badrum och spiskåpa. “Spisfläkten” är därmed ingen aktiv fläkt utan bara ett spjäll man öppnar. (Och det är strängeligen förbjudet att installera en aktiv köksfläkt och ansluta till frånluftkanalen, då finns det risk att man skickar sitt matos till grannarna)

Går det att få 3-fas i lägenheterna?

Nej, tyvärr finns bara 230 Volt enfas elektricitet i lägenheterna. Elektriciten installerades i slutet av 80-talet och installationen kan inte ändras med mindre än att husen byggs om

Skadedjur:

Om du har skadedjur i din lägenhet måste du anmäla det till föreningens förvaltare Fastighetsskötsel AB. Du ska sedan kontakta Nomor som hjälper dig att sanera.

Inre underhållsfond

Varje lägenhet har en inre underhållsfond, föreningen fyller inte längre på denna fond, men om du har pengar kvar i fonden kan du mot kvitto få pengar betalt till ditt bankkonto. Saker som ersätts är t.ex. nya vitvaror, tapeter, golv, färg och liknande. Kontakta ekonomiavdelningen på HSB Stockholm för mer information. Det går att maila HSB på Service.stockholm@hsb.se  alt ringa på telefonnr 010 442 11 00 för att få reda på om det finns pengar kvar till din lägenhet. Ange lgh nr.

Försäkring

Föreningen har inte tecknat någon försäkring som ger så kallat “BRF-tilläggsförsäkring” för medlemmarna. Denna typ av försäkring kan du teckna med ditt försäkringsbolag som tillägg till din vanliga hemförsäkring.

Hyreshöjningar 

1 Jan 2014 höjdes avgiften med 2%.
1 April 2018 höjdes avgiften med 3,5%.

Till vilken adress vill föreningen att man skickar överlåtelseavtal och medlemskapsansökan i samband med försäljning?

HSB Stockholm

Servicecenter 102 84 Stockholm.

Till vilken adress vill föreningen att man skickar pantsättning till?

HSB Stockholm

BRF Karolinerna FE 5409

83877 Frösön

Har du en fråga som borde vara med här?
Kontakta styrelsen på styrelse[snabela]karolinerna.se.