Hem » Årsredovisningar

Årsredovisningar

Bostadsrättsföreningar lyder under Årsredovisningslagen och upprättar fullständig årsredovisning för varje räkenskapsperiod.
Till skillnad från aktiebolag är bostadsrättsföreningar inte skyldiga att lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket, förutom de bostadsrättsföreningar som enligt Årsredovisningslagen räknas som större företag.
Årsredovisningar från bostadsrättsföreningar skall alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultat- samt balansräkning och tillhörande noter. Årsredovisningen skall undertecknas av styrelsen och godkännas på ordinarie årsstämma.

Här hittar du Brf Karolinernas årsredovisningar:

http://Årsredovisning Karolinerna 2019.pdf

Årsredovisning Brf Karolinerna 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Obs: Innan 2003-01-01 tillämpades brutet räkenskapsår vilket innebär att räkenskapsåret för årsredovisningen 2002 blev förlängt och omfattade således perioden 2001-09-01 – 2002-12-31.