Hem » Headline

Visst gör det ont när kranar brister…

Inlagd av på 16 mars, 2011 – 09:38Ingen kommentar

Vi har låtit vår förvaltare utreda störande ljud från vattenrören i fastigheterna. Förvaltaren har kunnat konstatera att de blandare som är från året då stamrenoveringen gjordes är i mycket dåligt skick. Av de inventerade cirka 10 lägenheterna var det bara en som hade kranar med bibehållen mjukstängande funktion. Dessutom är det ett flertal blandare som läcker.

De här bristerna orsakar många medlemmar ljudstörningar eftersom det smäller i rören när den mjukstängande funktionen är trasig. Dessutom finns det en stor risk att svagare delar av armaturen kan gå sönder när kranen smäller till. En blandare som går sönder kan orsaka mycket stora skador i den egna lägenheten, hos grannar och i fastigheten. Om det dessutom är så att vattenskadorna orsakas för att du som medlem inte har uppfyllt din underhållsskyldighet så riskerar du att få ersätta föreningen och dina grannar för de skador som kan uppstå.

Vi kommer att sätta ihop ett erbjudande med renovering av kranar, och då det är många kranar som ska bytas så hoppas vi få ett bra pris.

Vi kommer med ett separat utskick så snart vi vet mer.