Hem » Styrelse

Styrelse

En bostadsrättsförening måste alltid ha en styrelse samt minst tre medlemmar.
Före ett visst datum efter kalenderårets utgång ska styrelsen se till att ordinarie föreningsstämma äger rum. Om inte så kan en lägenhetsinnehavare begära att länsstyrelsen skall kalla till ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Huvudsakligen består förvaltningen av tre delar: teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning. Den administrativa delen är främst administration av föreningen medlemsregister inklusive överlåtelser, andrahandsuthyrning etc. För den ekonomiska förvaltningen anlitar föreningen HSB:s tjänster, omfattande bokföring, fakturering, avgiftsavisering, löneadministration etc.
För den tekniska förvaltningen, beståendes av fastighetsskötsel, drift och löpande underhåll) ansvarar SBC förvaltning.

Bostadsrättsföreningens angelägenheter handhas av den valda styrelsen. Styrelsen handlägger alla föreningens frågor, med undantag för de frågor som enligt stadgarna ska avgöras av föreningsstämman. Styrelsen är skyldig att sköta föreningens angelägenheter på ett sådant sätt att dess medlemmar ej åsamkas ekonomisk skada. Styrelsens arbete regleras bland annat av:

  • Föreningens stadgar
  • Lagen om ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen

Att brf Karolinerna är en HSB-förening innebär att föreningen betalar för ett HSB-medlemsskap som förutom fördelar i form av tillgång till HSB-förhandlade avtal och expertis i fastighetsägarfrågor även ger föreningen tillgång till en styrelseledamot och suppleant från HSB, vilket kan ses som en garant för att verksamheten sköts på ett korrekt sätt.

Styrelse 2020/21

George Engström, Ordförande / Ekonomi,
engstrom.george@gmail.com 070 537 76 41

Josefine Andreasson, Vice Ordförande / Fastighet, andreasson.josefine@gmail.com 073 526 41 33

Mattias Martinsson, Fastighet,
m.martinsson@hotmail.com 072 240 23 35

Stefan Larsson, Ekonomi,
stefanlarsson@karolinerna.se 076 626 98 35

Maria Danielsson, Kommunikation,
maria@mariadanielsson.com 070 326 93 26

Alena Schneidewind, Kommunikation,
alenaschneidewing@gmail.com 076 526 41 33</p>

Joakim Lindkvist, Suppleant,
joakim.lindkvist.sthlm@gmail.com 070 778 35 54

Joakim Norström, Suppleant
joakim.norstrom@nordanopartners.se 073 333 66 25

Victor Grane, Suppleant,
victor@grane.se 070 492 75 74

Catherine Arvidsson, HSB-representant,
catherine.arvidsson@hsb.se

Revisor: Veronica Frey, Lidnersgatan 10
Valberedning: Fredrik Simberg, Lidnersgatan 12
fredriksimberg@live.se, 072-318 01 52

Hemsida          http://www.karolinerna.se

E-post             styrelse@karolinerna.se