Hem » Styrelse

Styrelse

En bostadsrättsförening måste alltid ha en styrelse samt minst tre medlemmar.
Före ett visst datum efter kalenderårets utgång ska styrelsen se till att ordinarie föreningsstämma äger rum. Om inte så kan en lägenhetsinnehavare begära att länsstyrelsen skall kalla till ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Huvudsakligen består förvaltningen av tre delar: teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning. Den administrativa delen är främst administration av föreningen medlemsregister inklusive överlåtelser, andrahandsuthyrning etc. För den ekonomiska förvaltningen anlitar föreningen HSB:s tjänster, omfattande bokföring, fakturering, avgiftsavisering, löneadministration etc.
För den tekniska förvaltningen, beståendes av fastighetsskötsel, drift och löpande underhåll) ansvarar SBC förvaltning.

Bostadsrättsföreningens angelägenheter handhas av den valda styrelsen. Styrelsen handlägger alla föreningens frågor, med undantag för de frågor som enligt stadgarna ska avgöras av föreningsstämman. Styrelsen är skyldig att sköta föreningens angelägenheter på ett sådant sätt att dess medlemmar ej åsamkas ekonomisk skada. Styrelsens arbete regleras bland annat av:

  • Föreningens stadgar
  • Lagen om ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen

Att brf Karolinerna är en HSB-förening innebär att föreningen betalar för ett HSB-medlemsskap som förutom fördelar i form av tillgång till HSB-förhandlade avtal och expertis i fastighetsägarfrågor även ger föreningen tillgång till en styrelseledamot och suppleant från HSB, vilket kan ses som en garant för att verksamheten sköts på ett korrekt sätt.

Styrelse 2020/21

George Engström, Ordförande / Ekonomi,
engstrom.george@gmail.com 070 537 76 41

Mattias Martinsson, Fastighet,
mattias.martinsson3@gmail.com 072 240 23 35

Stefan Larsson, Ekonomi,
stefanlarsson@karolinerna.se 076 626 98 35

Alena Schneidewind, Kommunikation,
alenaschneidewing@gmail.com 076 526 41 33

Einar Björgvinsson, Fastighet,
einar.birgir.b@gmail.com 070 415 32 91

Stefan Reimer, Ekonomi,
stefan.reimer62@gmail.com 076 761 16 72

Merima Colak, Kommunikation,
merimaacolak@gmail.com 073 701 39 33

Alexander Almgren, Kommunikation,
almgren.alexander@gmail.com

Anton Warnhag, Sekreterare / Kommunikation
anton.warnhag@gmail.com 073 345 94 09

Annalena Kretz, Fastighet,
a_lkretz@hotmail.com 076 830 40 12

Ingemar Frykman, HSB-representant,
ingemar.frykman@hsb.se

Revisor: Veronica Frey, Lidnersgatan 10
Valberedning: Fredrik Simberg, Lidnersgatan 12
fredriksimberg@live.se, 072-318 01 52

Hemsida          http://www.karolinerna.se

E-post             styrelse@karolinerna.se