Hem » Headline, information

Karolinernytt Feb 2013

Inlagd av på 4 mars, 2013 – 11:43Ingen kommentar

Februari 2013

Stamspolning och extra förråd

De senaste månaderna har vi haft uppepade problem med avloppsstopp hos flera medlemmar, därför har vi anlitat Lybecks Högtryckstjänst AB att genomföra en stamspolning, samt enklare kontroll av bla. vattenledningar och brandvarnare i alla lägenheter. Arbetet kommer att börja den 11:e mars och pågå i ca 8 dagar, Lybecks kommer att avisera alla medlemmar mer information. Om du inte är hemma vid spolningen kan du lämna din nyckel till en granne, eller lämna nyckel i tydligt märkt kuvert i expeditionens brevlåda, mer information om detta kommer att delas ut. Stamspolning är underhållsarbete som görs för att minska risken för översvämningar och måste göras i alla lägenheter, de medlemmar som inte lämnar tillträde för spolning kommer att bli tvungna att i efterhand själva bekosta en spolning, kostnaden för detta är ca 2500 Kr.
Flera medlemmar har sedan tidigare lämnat in nycklar för användning vid underhållsarbeten, tyvärr försvann sortering och märkning av nycklarna i oredan under Birkagårdens konkurs hösten 2012. För att säkerställa att inga nycklar hamnar i orätta händer har vi känt oss tvingade att överlämna nycklarna till låssmed där de klippts sönder, för att därefter lämnats för nedsmältning och metallåtervinning. Vi beklagar det inträffade, men hoppas att alla berörda förstår valet att prioritera säkerheten.

Saknar du förrådsutrymme?

Nu finns tillfälle att hyra ett förråd på Lidnersgatan 12 i källarplan. Det är ett separat rum om ca 9 kvm utrustat med en stålbygel över dörr. Väggarna är försedda med fasta hyllor. Utrymmet är ämnat för förvaring eller lager, dock ej brandfarliga ämnen som t.ex. bensin.
Hyran bestäms genom budgivning av alla intresserade innan den 31 mars 2013. Högsta bud kommer vinna, budgivningen startar vid 900 kr/månad. Hyrestiden gäller från 2013-04-01 till 2014-04-01, avtalet förlängs med 12 månader om inte skriftlig uppsägning sker senast 3 månader innan avtalets utgång.
Eposta ditt anbud märkt “anbud källarförråd” med ditt namn, budförslag, telefonnummer och lägenhetsnummer till Vid frågor eller önskan om visning går det även bra att kontakta ansvarig förvaltare Robin Holzapfel.
mvh, Styrelsen
PS.
Använd alltid ditt ursprungliga lägenhetsnummer, dvs. det nummer som står skrivet på övre dörrkarmen på din ytterdörr, i all kontakt med föreningen och förvaltaren.
DS.