Hem » Featured, Headline, Vanliga-frågor

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Vad är det som gäller?

Inlagd av på 12 februari, 2011 – 11:16Ingen kommentar

Om du ej kan nyttja din lägenhet själv, kan du ansöka om att hyra ut den i andrahand. Uthyrning kan endast medges vid mycket starka skäl och endast för en begränsad tid som styrelsen beslutar.

Skäl som är godkända:

 1. Tillfälligt arbete på annan ort
 2. Provbo med sambo
 3. Studier på annan ort

Styrelsen godkänner inte andrahandsupplåtelse till juridisk person.

Att tänka på vid uthyrning av lägenhet i andrahand:

 1. Granska påtänkt hyresgäst noga
 2. Lämna ingat klart besked till hyresgäst före godkännande av föreningens styrelse/förvaltare.
 3. Sedan godkänt beslut erhållits ska hyresavtal upprättas mellan bostadsrättshavare occh hyrsegäst. Hyresavtal finns att köpa i bokhandeln.
 4. Bostadsrättsföreningens styrelse godkänner aldrig andrahandsuthyrning för längre tid än 1 år i taget. Förnyat beslut från föreningen måste därför inhämtas varje år om uthyrningen avser att förlängas.
 5. I sådant fall bör blankett där besittningsrätten avtalas bort, undertecknas av båda parter och sändas till hyresnämnden i Stockholm.
 6. Du som lägenhetsägare skall ha både hemförsäkring och bostadstilläggsförsäkring.
 7. Informera hyresgästen om trivsel- och ordningsregler, tvättstuga mm.
 8. Kom ihåg att Du är hyresvärd för Din andrahandshyresgäst och att Du har kvar Ditt ansvar för bostadsrättslägenheten gentemot grannar och bostadsrättsföreningen om störningar eller obetalda avgifter skulle uppträda.
 9. Bevaka noga till vilken tidpunkt Du har rätt att hyra ut Din lägenhet och bedöm i god tid om Du skall flytta tillbaka till lägenheten, sälja den eller begära förlängd andrahandsuthyrning.
 10. Tänk på att det inte är självklart att Du får Din andrahandsansökan godkänd. Grundtanken med andrahandsuthyrning är, när man tillfälligt av någon anledning inte själv kan nyttja lägenheten, t.ex vid studier på annan ort, men kommer att flytta tillbaka.
 11. Avin för månadsavgiften går automatiskt till Dig som äger bostadsrätten såvida ej något annat anges på blanketten.

Ansökan om att får hyra ut i andra hand:

Fyll i denna blankett och sänd den till vår förvaltare.