Hem » Headline

INVENTERINGEN AV VÅRA FÖRRÅD

Inlagd av på 13 juli, 2020 – 07:55Ingen kommentar

Det är fortfarande vissa förråd som är omärkta med våra blå nummerskyltar. DU som medlem ansvarar för att sätta upp en lapp på ditt förråd med ditt lägenhetsnr (nya lgnhnr som finns på din dörrlist samt på din hyresavi). Om du har kontaktat oss i styrelsen och satt upp en lapp med namn och nr och vi har återkopplat att vi kommer att sätta upp skylt, så är ditt förråd skyddat och vi sätter upp skylt i Aug. De förråd som står omärkta och används av medlemmar som inte gjort sig till känna för uppmärkning kommer att låsas under hösten för att sedan kunna tas i bruk av föreningen och medlemmar som är utan förråd.