Headline
Featured
Vanliga-frågor

Här är styrelsens svar på de boendes vanligaste frågor!

felanmälan

Är något i fastigheten trasigt? Behöver du hjälp med reparationer? Hit vänder du dig när något är på tok www.ttf.se/6/Felanmalan.html.

Featured
Hem » Arkiv per kategori

Artiklar i Okategoriserade

Höststädning 2/10

15 september, 2011 – 06:24 | Kommentarer inaktiverade för Höststädning 2/10

Söndagen den 2/10 så är det dags för föreningens höststädning.
Tillsammans hjälps vi åt att rensa upp och städa i gemensamma utrymmen både inomhus och utomhus.
Efteråt bjuds alla som hjälpt till att göra föreningen höstfin på förtäring.
För mer information – se anslag i trapphusen.
Välkomna!
 
/Styrelsen

FINA FASADER

19 maj, 2011 – 08:26 | Kommentarer inaktiverade för FINA FASADER

Fasaden på fastigheten består av ett isolerande plastmaterial. Konstruktionen gör fasaden olämplig som fästpunkt för klädhängare, blomlådor, markiser etc, då det finns risk för att det sker vatteninträngning med besvärliga fuktskador som följd. Det är därför inte tillåtet att fästa något i fasaden. Ej heller i fönster- eller balkongdörrskarmar.

Dags för årsstämma i Brf Karolinerna

9 april, 2011 – 09:15 | Kommentarer inaktiverade för Dags för årsstämma i Brf Karolinerna

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i HSB Stockholms lokaler på Flemminggatan 41 1tr MÅNDAGEN DEN 9 MAJ 2011 KLOCKAN 19.00.
 
DAGORDNING

Val av stämmoordförande
Anmälan av ordförande, val av protokollförare
Upprättande av förteckning över röstberättigade närvarande medlemmar
Fastställande av dagordning
Val av två protokolljusterare jämte ordförande
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Styrelsens årsredovisning
Revisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Beslut i anledning av föreningens vinst …

Valberedningen har bytt om…

7 april, 2011 – 07:42 | Kommentarer inaktiverade för Valberedningen har bytt om…

It’s hunting season!
Snart kommer årsstämma utlysas i Brf Karolinerna och därför är valberedningen på gång och letar efter dig som är intresserad av att vara med och utveckla föreningen.
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar således för medlemmarnas och föreningens bästa.
Uppdraget är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltningen. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa …