Hem » Headline

Brandtätning sker på vinden Lidnersgatan 10 och 12

Inlagd av på 4 november, 2019 – 05:34Ingen kommentar

Enligt den senaste SBA kontrollen (Systematisk Brandskydds Arbete) så behöver vi komplettera vissa brandtätningar. Det gäller väggarna till våra vindslägenheter i 10an och 12an. Detta kommer att ske genom tätning av tak i de vindsförråd som angränsar till vindslägenheterna. För att kunna utföra detta arbete behöver Täby Brandskyddsteknik (www.tbt.se) som kommer att göra arbetet tillgång till förråden i detta utrymme och ni som är berörda har fått information om detta i ditt brevinkast. 
Arbetet kommer att pågå under v. 48 – 50. Drygt en vecka per hus. 
Önskas mer information så kontakta: styrelse@karolinerna.se
Tack för att alla hjälper till!