Headline »

Föreningsstämma för HSB Brf Karolinerna i Stockholm -OBS NY PLATS

13 juni, 2020 – 11:31 | Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma för HSB Brf Karolinerna i Stockholm -OBS NY PLATS

Medlemmarna i HSB Brf Karolinerna i Stockholm kallas härmed till föreningsstämma Tisdagen den 23 Juni kl 18.20.

TID: 23 Juni 2020 kl 18.30 PLATS: Lidnersgatan 12 (vid Lusthuset)

P.g.a. rådande pandemi är föreningens ordinarie stämmolokal på Fleminggatan stängd och har avbokats. Årets föreningsstämma kommer därför istället att hållas utomhus på gården mellan Lidnersgatan 10 och Lidnersgatan 12. Föreningsstämman kommer i övrigt att genomföras utan förändringar, stämmohandlingar …

Läs hela artikeln »

information »

Tips på vad göra med Bastu och föreningslokalen?

11 september, 2018 – 07:40 | Kommentarer inaktiverade för Tips på vad göra med Bastu och föreningslokalen?

Hej bästa medlemmarna. Som ni vet sedan tidigare så fick vi fuktskador i Bastu och föreningslokalen i Limpan som åtgärdades för en tid sedan. Vid årsstämman så fick styrelsen mandat att bestämma vad som ska ske med denna lokal framöver och vi efterlyser nu tips från er medlemmar vad ni önskar ska ske här?  Bastu och duschdelen är i nuläget obyggt men torkat och fritt från fukt. 

Vad finns det för önskemål från er? 

Tips till vår mail är välkommet: styrelse@karolinerna.se

MVH 
Styrelsen

Analoga TV nätet

11 september, 2018 – 07:32 | Kommentarer inaktiverade för Analoga TV nätet

Hej alla medlemmar. Som vissa utav er har upptäkt så försvann det analoga tv nätet hos oss under sommaren. Detta berodde på att den sändningsbox som vi haft för detta nät gick sönder i värmen. Då man nuförtiden använder sig av det digitala nätet och många har detta inbyggt i sin tv, så har vi i styrelsen beslutat att vi inte inskaffar någon ny analog …

Årsstämmans Dagordning

2 maj, 2018 – 06:35 | Kommentarer inaktiverade för Årsstämmans Dagordning

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma hos HSB Stockholm, Fleminggatan 41, tisdagen den 29:e maj 2018 klockan 18:30.
DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Beslut om stämman ska vara offentlig
6. Fastställande av dagordning
7. Val av två protokolljusterare, som jämte stämmoordförande ska justera protokollet, tillika rösträknare.
8. Fråga om kallelse skett i …

Motioner inför årsstämman 29/5

11 februari, 2018 – 10:56 | Kommentarer inaktiverade för Motioner inför årsstämman 29/5

Den sista februari (28/2) är sista datum för att skicka in motioner till styrelsen inför årsstämman 29 maj. (se föreningens stadgar på www.karolinerna.se).
Motioner mejlas in till styrelse@karolinerna.se.

Bastu- och föreningslokalen avstängd tills vidare

11 februari, 2018 – 10:56 | Kommentarer inaktiverade för Bastu- och föreningslokalen avstängd tills vidare

Bastun och föreningslokalen (festlokalen) på Lidnersgatan 2 är avstängd tills vidare. Efter en fuktutredning har det konstaterats för höga fuktnivåer vilket resulterat i att lokalerna behöver saneras. Mer information om lokalerna kommer framöver.

Problem med TV-kanaler?

11 februari, 2018 – 10:55 | Kommentarer inaktiverade för Problem med TV-kanaler?

Innan jul gjorde TV-distributören Teracom/Boxer en förändring av TV-signalen i Stockholm vilket gjorde att några av våra medlemmar förlorade TV-kanaler. En TV-reparatör har varit på plats i mellandagarna och justerat centralantennen på taket som ska ha avhjälpt felet. Har man fortfarande problem med TV-kanaler ska man göra en ny kanalsökning. Avhjälper inte det felet bör man ta kontakt med Boxers kundtjänst på telefon 0771-21 10 …

Brandskyddskontroll Måndag 5/2

11 februari, 2018 – 10:50 | Kommentarer inaktiverade för Brandskyddskontroll Måndag 5/2

Måndag den 5/2 kl 1200-1400 kommer Stockholms 2:a sotningsdistrikt utföra brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler i fastigheterna Lidnersgatan 10 och Lidnersgatan 12 enligt lagen om skydd mot olyckor 2003:778. Separat informationsutskick ska ha lämnats i brevinkastet till de lägenheter som behöver kontrolleras från Stockholms 2:a sotningsdistrikt. Detta berör inte alla lägenheter.

Bastun och festlokalen i Limpan är icke bokningbara tills vidare.

20 november, 2017 – 12:32 | Kommentarer inaktiverade för Bastun och festlokalen i Limpan är icke bokningbara tills vidare.

Då det finns fuktskador uppmätta i Bastun så har styrelsen tagit beslutet att dessa lokaler hålls stängda för bokning tills åtgärder skett.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Bastun och festlokalen i Limpan

5 oktober, 2017 – 07:58 | Kommentarer inaktiverade för Bastun och festlokalen i Limpan

Under källarstammarnas renovering v 39-43 så behövs dessa lokaler för förvaring av diverse entreprenad material. Därav kan ingen bokning av dessa lokaler göras under denna tid. Vi önskar att ni har överseende med detta. Med vänlig hälsning, Styrelsen

Höstens städdag 30 september

17 september, 2017 – 09:23 | Kommentarer inaktiverade för Höstens städdag 30 september

Lördag den 30 september är det dags att göra det fint i och runt våra fastigheter.
Vi ses utanför Lidnersgatan 10 klockan 11.00 och är klara ca 13.30.
Efteråt bjuds det på lunch på en närliggande restaurang.
Utanför Lidnersgatan 12 kommer en container stå, då kan man passa på att slänga brännbart material man har i förråd eller dylikt om plats finns kvar i container.

Källarstammarna renoveras

17 september, 2017 – 09:21 | Kommentarer inaktiverade för Källarstammarna renoveras

Nu påbörjas renoveringen av källarstammarna i våra fastigheter med start i Limpan (Lidnersgatan 2-8) sedan Lidnersgatan 10 och sist Lidnersgatan 12.
Hur påverkar det mig som boende?

Badrum kommer kunna användas som vanligt under renoveringen.
Tvättstugorna kommer kunna användas som vanligt med reservation för kortare driftstopp. Entreprenaden kommer informera om eventuella driftstopp.
För att badrum och tvättstugor ska kunna användas under renoveringen kommer en kompressor stå utanför huset som …